MÅ DU Fjerne oljetankEN?

Fossil fyringsolje og parafin er farlig avfall og kan påføre stor skade på boligen din, uteareal, naboens bolig, naturområdene rundt deg og kommunens avløpsnett og vannforsyning.

Akkurat som det kreves at bilen din er EU-kontrollert, kan kommunen kreve at oljetanken din er tilstandskontrollert. Gjennom en tilstandskontroll kan du komme oljelekkasjen i forkjøpet. Mange ganger kan en enkel tilstandskontroll avdekke og avverge det som kan påføre store skader og kostander.

I vårt landstrakte land finnes utrolig nok mer enn 300.000 oljetanker. 

Den nye forskriften gjelder i utgangspunktet for tanker over 3200 liter. De fleste oljetanker som betjener ordinære boliger er mellom 500 og 1.200 liter. I noen tilfeller er det lagt ned oljetanker på hele 3000 liter. Men, kommunen din kan vedta at reglene skal gjelde alle oljetanker, uansett størrelse.
 

En del kommuner har allerede vedtatt en slik lokal forskrift. Du kan undersøke med kommunen din hvilken praksis de har.

Helt uavhengig av kommunens praksis, er det du som eransvarlig for både oljetanken og eventuelle lekkasjer som måtte oppstå. Du bør derfor vurdere om du ønsker å følge forskriften selv om kommunen ikke pålegger deg dette.
Oljelekkasjer kan være alvorlige og kostbare. Siden oljetankene som oftest ligger nedgravd under jorda, er det så og si umulig å oppdage når en lekkasje oppstår. Hvis lekkasjen skyldes at tanken er rustet i stykker, kan slike lekkasjer pågå i lang tid før det blir oppdaget.

 

Mange tror at det er tilstrekkelig å brenne oljetanken tom for olje. Det er lett å tenke at siden tanken nå er "tom" - utgjør den ingen lekkasjefare. Desverre kan det ligge mange liter med restolje igjen i en slik "tom" oljetank. Det betyr at oljetanken fremdeles utgjør en lekkasjefare.

Som eier er du like ansvarlig for en oljetank som er i bruk, som den som bare ligger der, og lekkasjefaren er stort sett den samme. Men den oljetanken som ikke er i bruk er det mye enklere å glemme. 

Er oljetanken tømt og renset utgjør den ikke lenger noen ny forurensingsfare. Derfor bør du få oljetanken tømt og renset så snart som mulig.

Vi hjelper deg MED Å Fjerne oljetankEN!

Men trenger du det? Er du riktig så heldig, slipper du at vi rører et eneste gresstrå på plenen din. Ved hjelp av tenkniske apparater, kan vi løse problemet ditt raskest og billigst mulig. Det første vi gjør er å finne hvor tanken din ligger. Så tar vi tester av jorden i området rundt, for å stadfeste om det har forekommet lekasje. Har det ikke forekommet noe oljelekkasje borer vi et hull i oljetanken, sender en slange ned og suger ut den resterende oljen, før vi sprayer oljetanken ren og fyller den med en stabil miljøvennlig masse

Meny

Åpningstid

Mandag - Fredag: 08:00 - 17:00

Lørdag: 10:00 - 14:00

Kontakt oss

Hardangervegen 72
5224 Nesttun

Tel: 99 44 44 04
TANKsikring@outlook.com

Vi hjelper deg, uansett hvor du bor!

Vi tar i mot forespørsler fra hele Norge. Send oss en urforpliktende forespørsel og vi gir deg svar på dagen!